Članak

NEWS
11. listopada 2015.

Prezentacija Splita na Konferenciji o sigurnosti u odgojno obrazovnim ustanovama

Na Konferenciji o sigurnosti u odgojno obrazovnim ustanovama, koja je održana 22. listopada 2015. u Zagrebu, prezentirana je praksa Grada Splita o sigurnosti osnovnih škola kroz ulogu Vijeća za provedu programa prevencije kriminaliteta, te suradnju sa policijom. Prikazana je praksa situacijske prevencije kroz ulaganja u sigurnost škola i uređenje zona istih.

Ujedno je prezentirano područje primarne prevencije nasilja i ovisnosti u radu s djecom i roditeljima, koje prati ugovor Grada Splita i PU splitsko – dalmatinske. Posebni naglasak stavljen je na prevenciju rizičnog ponašanja djece na društvenim mrežama i internetu kroz projekt „SafetyNet – Bitka za sigurnost“. Projekt je, uz potporu Grada Splita, realiziran od strane PU splitsko – dalmatinske u suradnji sa FESB-om i Društvom mladih programera, a temelji se na preporukama Vijeća za provedu programa prevencije kriminaliteta. Prezentirana praksa i vođeni projekti naišli su na pozitivnu reakciju nazočnih. Navedena tema prepoznata je kao dio aktivnosti lokalne zajednice koja brine o sigurnosti uz aktivnu ulogu grada i policije te vanjskih partnera, uz stalno uvažavanje mišljenja ravnatelja osnovnih škola.