18. prosinca 2020.

Prijavljen i drugi projekt za sufinanciranje izgradnje centralne zgrade Tehnološkog parka na Dračevcu vrijedan 87 milijuna kuna

Nepunih mjesec dana nakon prijave projekta za sufinanciranje prve faze, Grad Split podnio je projektnu prijavu za drugu fazu izgradnje i opremanja centralne zgrade Tehnološkog parka. Radi se o drugoj fazi realizacije strateškog projekta izgradnje Tehnološkog parka Split - Dračevac koja će uslijediti nakon rekonstrukcije zgrade bivše vojarne „Sv. Križ“, a kojom će se dovršiti rekonstrukcija objekta i njegovo opremanje.

Ukupan iznos prijavljenog projekta je 87.102.802,34 kuna, dok se bespovratna sredstva Europske unije mogu osigurati u iznosu do 60.800.000,00 kuna, odnosno 70% ukupnih sredstava projekta. Zajedno s prvom projektnom prijavom, to čini iznos od ukupno 166.210.131,22 kuna za realizaciju tehnološkog parka za koje je moguće dobiti 104.442.609,95 kuna bespovratnih sredstava Europske Unije.

Druga faza izgradnje centralne zgrade Tehnološkog parka, odnosno EU projekt naziva „Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac“ uključuje radove završnog uređenja i opremanja centralne zgrade TPS-a do faze uporabljivosti te obuhvaća izvođenje svih potrebnih građevinsko-obrtničkih radova, instalacija, ventilacije, grijanja i hlađenja, vodoopskrbe i odvodnje, opremanja zajedničkih prostorija, konferencijske sale, 3D laboratorija i dr.

Realizacija ovog projekta rezultirat će ukupnom neto korisnom površinom centralne zgrade Tehnološkog parka od 17.571,65 m2, u kojoj će biti smješteno: 943 m2 ulaznog prostora za boravak i organizaciju događanja (lounge), 218 m2 ureda uprave, 353 m2 restorana/menze za zaposlenike unutar objekta, 5.952,70 m2 ureda prosječne veličine od 114,48 m2, 460,70 m2 co-working prostora, 697,40 m2 inkubacijskih ureda, 858 m2 konferencijskog prostora, 392 m2 prostora za čuvanje djece, 879 m2 pratećih prostorija te tri laboratorija za visoke tehnologije ukupne površine 219 m2, sve sukladno izrađenom idejnom projektu.

Cilj projekta je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za razvoj i unaprjeđenje poslovanja start-up te mikro, malih i srednjih poduzeća na području Urbane aglomeracije Split, usmjerenih prvenstveno na visoke tehnologije i inovacije (IKT industriju). Projekt je usmjeren na osiguranje institucionalnih kapaciteta za poticanje pametnog i održivog razvoja poduzetništva orijentiranog visokim tehnologijama sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja na području UAS-a.

Poziv za izravnu dodjelu EU sredstava objavljen je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru ITU mehanizma, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a čemu je prethodio kontinuiran rad od 2018. godine na samoj pripremi Poziva u koordinaciji sa spomenutim Ministarstvom te rješavanje imovinsko-pravnih i drugih preduvjeta za prijavu projekta. Sama prijava ovog i prethodnog projektnog prijedloga time označava završetak dugih i intenzivnih priprema u realizaciji koje su obuhvaćale rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izmjenu prostorno-planske dokumentacije (izmjenu DPU Dračevac), izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole te izradu Studije izvedivosti koja je sastavni dio projektne prijave. U procesu koordinacije i pripreme projektne prijave sudjelovali su Služba za međunarodne i EU projekte Grada Splita, Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, Služba za gospodarenje gradskom imovinom te Razvojna agencija Split - RaST, koja je ujedno izradila obje projektne prijave.

______

Bivša vojarna Sv. Križ na Dračevcu izgrađena je krajem osamdesetih godina dvadesetog stoljeća i jedno je od najvećih brownfield područja u gradu Splitu i okolici. Radi se o infrastrukturno dobro povezanom području, uključujući prometnu, komunalnu, energetsku i termoenergetsku infrastrukturu, a obnova derutne glavne zgrade nekadašnje vojarne predstavlja učinkovitu i održivu praksu urbanog razvoja i planiranja kojom se kvaliteta urbanog okruženja unaprjeđuje u korist lokalnog stanovništva i razvoja gospodarstva.

Izvor fotografija: Idejni projekt centralne zgrade Tehnološkog parka Split - Dračevac

Povratak