Članak

NEWS
21. listopada 2021.

Smanjena stopa prireza porezu na dohodak

Splitski gradski vijećnici na današnjoj 6. sjednici Gradskog vijeća koja se održava na Pravnom fakultetu usvojili su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Splita po kojem će se prirez porezu na dohodak plaća umjesto sadašnjih 15%  obračunavati po stopi od 9 posto. Odluka za koju je od dvadeset sedam nazočnih vijećnika njih 14 bilo za, 11 protiv, a dva suzdržana, stupit će na snagu 1. siječnja 2024. godine.