02. svibnja 2022.

Stručne radionice i anketa za građane: važan korak u izradi Akcijskog plana za zeleni Split

28. i 29. ožujka u prostorijama Doma mladih, Grad Split je u suradnji s inozemnim i lokalnim ekspertima organizirao dvije stručne radionice na temu „Zeleno i plavo“ te „Infrastruktura i resursi“, kao i okrugli stol „Izazovi i prilike budućnosti“, koji su se održali u sklopu nastavka rada na izradi strateškog dokumenta Akcijski plan za zeleni Split (Green City Action Plan - GCAP).  U dva dana radionica i rasprava okupilo se više od 50 predstavnika državnih i gradskih institucija i komunalnih društava, udruga iz područja zaštite okoliša, kao i predstavnika lokalne i regionalne vlasti.

Podsjetimo, Grad Split se u listopadu 2020. godine priključio programu Zeleni gradovi Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kroz koji je od 2016. godine kroz različite aktivnosti podržano više od 40 europskih gradova. Akcijski plan za zeleni Split je plan koji se izrađuje s ciljem poboljšanja kvalitete okoliša, otpornosti na klimatske promjene i dobrobiti stanovništva grada Splita, a to postiže identificiranjem, određivanjem prioriteta i povezivanjem okolišnih izazova grada s održivim ulaganjima u infrastrukturu i mjerama politike.

Cilj organizacije spomenutih tematskih događanja tako je bilo određivanje prioritetnih područja djelovanja za zaštitu okoliša te unaprjeđenje stanja infrastrukture i resursa kojima se raspolaže u gradu Splitu, posebno s aspekta socijalne, rodne i spolne uključenosti, kao i prilagodbe prostora za bolju pristupačnost osobama s invaliditetom.

Također je s u sklopu izrade GCAP-a organizirana i anonimna online anketa u kojoj se ispitivalo mišljenja i stavove građana grada Splita s ciljem identificiranja najvažnijih izazova u područjima koje pokriva Akcijski plan. Anketu je ispunilo ukupno 792 građana, dok je njih 606 ponudilo svoje prijedloge i komentare na pitanja otvorenog tipa. 

Što se tiče pitanja o stanju okoliša i javnih površina u gradu Splitu, najviše ispitanika smatra da je najveća prednost Splita kvaliteta zraka te sigurnost i ugoda šetnje gradom, dok najveći postotak ispitanika najvećim problemom drži nedostatak parkova i zelenih površina u gradu. Ujedno najveći broj ispitanika smatra da su okoliš i zelene površine u gradu Splitu u posljednjih 10 godina u boljem stanju nego prije.

Na pitanje na koje su građani morali odabrati između 10 ponuđenih područja djelovanja, po njima najvažnijih za budućnost razvoja grada Splita, građani su u top 3 područja rangirali: 1. poboljšanje/povećanje pješačkih zona, biciklističkih staza te javnih površina (trgova, parkova i sl.), 2. poboljšanje javnog prijevoza te 3. smanjenje prometnih gužvi i zagađenja zraka.  

Održane stručne radionice i rezultati ankete poslužit će izrađivačima kao smjernice u nastavku rada na strateškom dokumentu s ciljem prioritizacije okolišnih izazova u Akcijskom planu za zeleni grad Split.

Povratak