Članak

NEWS
28. studenog 2022.

Terenski posjet ITU projektima Urbane aglomeracije Split

U velikoj vijećnici Gradske uprave održan je sastanak između predstavnika ITU PT Split i korisnika ITU projekata s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Sastanak je održan u okviru dvodnevnog terenskog posjeta MRRFEU i SAFU ITU projektima Urbane aglomeracije Split, a budući je Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti zaduženo za praćenje provedbe ITU mehanizma na svim urbanim područjima.

Na održanom sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu provedbe svih ITU projekata Urbane aglomeracije Split, s posebnim naglaskom na projekte Grada Splita  „Razvoj zone Dračevac – Tehnološki park Split – Dračevac“, „Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split – Dračevac“, "Palača života - grad mijena / Palace of life - city of changes“ te projekt Kliničkog bolničkog centra Split - „Regionalni transfuzijski centar KBC Split“. Predstavnici korisnika projekata su, uz tekući status, izložili i izazove i rizike s kojima se trenutno susreću u provedbi projekata.

Predstavnici MRRFEU i SAFU su nakon održanih sastanaka otišli na terenski obilazak lokacija i gradilišta na kojima se provode projekti Tehnološkog parka Dračevac, Dioklecijanove palače i Otvorenih ljetnih pozornica Urbane aglomeracije Split pa su tako posjetili gradilište na Dračevcu, Muzej grada Splita, Jugoistočnu kulu, kao i Gradinu, Dom Zvonimir i Glorijet u Solinu,  Dudanov park i Vilu Nika u Kaštelima te tvrđavu Klis.