Članak

NEWS
11. srpnja 2022.

Usvojen Strateški okvir Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine

Na održanim sastancima Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split, 8.srpnja 2022. u Velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Splita, jednoglasno je usvojena Cjelovita analiza stanja, SWOT analiza i Strateški okvir Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine, kao i Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Strategije.

 

15. sastankom Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split predsjedavala je Povjerenica Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Splita, Mirna Veža, dok je 10. sastanak Partnerskog vijeća u svojstvu predsjednice Vijeća vodila pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, Radojka Tomašević.

 

Članovima Vijeća su predstavljena od strane izrađivača Strategije, stručnjaka tvrtke Urbanex d.o.o. Split, do sada izrađena poglavlja Strategije, i to Cjelovita analiza stanja, SWOT analiza, Strateški okvir te Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Strategije kao provedbeni akt Strategije.

Predstavljena poglavlja Strategije su izrađena nakon provedenog participativnog procesa u kojem su sudjelovali članovi 5 Radnih skupina, Partnerskog i Koordinacijskog vijeća tijekom održanih 10 sastanaka na kojima je sudjelovalo preko 390 sudionika, i to predstavnika 13 Gradova i Općina Urbane aglomeracije Split, predstavnika civilnog, javnog i privatnog sektora, ključnih dionika Aglomeracije kao i predstavnika Izrađivača Strategije i ex ante evaluatora iz tvrtke Eupolis grupa d.o.o. Split.

Cjelovita analiza stanja je izrađena nakon prikupljanja statističkih podataka od strane 13 Gradova i Općina te ostalih brojnih institucija, tvrtki i dionika s područja Urbane aglomeracije Split. U Analizi stanja identificirani su postojeći trendovi iz domene društva, gospodarstva i urbanog okruženja te njihove implikacije na održivi razvoj. Analiza stanja donosi zaključke o osnovnim razvojnim problemima i potrebama, te razvojnim resursima i potencijalima koji čine osnovu za osmišljavanje kvalitetnih odgovora kako bi se ostvario teritorijalno ujednačen, održiv i strateški usmjeren razvoj Urbane aglomeracije Split.

Na temelju zaključaka dobivenih Analizom stanja i participativnim procesom tijekom održavanja 5 sastanaka Radnih skupina (Socijalna uključenost i zdravstvo; Kultura i društvo; Poduzetništvo, obrtništvo i turizam; Održiva urbana mobilnost i Zeleni razvoj) izrađen je pregled analize snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji razvoju Urbane aglomeracije Split, odnosno SWOT analiza.

Kod izrade Strateškog okvira korišteni su zaključci Cjelovite analize stanja, rezultati provedenog participativnog procesa, važeće verzije nacrta Integriranog Teritorijalnog Programa (ITP) s indikativnim područjima ITU ulaganja, postojeća Baza projekata Urbane aglomeracije Split, Nacionalna razvojna strategija do 2030.g. i Plan razvoja Splitsko dalmatinske županije do 2027.g., kao strateški dokumenti višeg reda.

 

Prvi korak u pripremi Strateškog okvira bio je definiranje srednjoročne vizije razvoja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine koja glasi: „Urbana aglomeracija Split je metropolitansko i razvojno središte Jadrana, mjesto susreta i sinergije tradicionalnog kulturno-povijesnog identiteta i tehnološki naprednog inovativnog gospodarstva, usmjereno prema budućnosti koja osigurava održivost i blagostanje te visoku kvalitetu života svojih građana.“ 

 

Drugi korak u pripremi Strateškog okvira jest opis prioriteta javne politike. Za potrebe Strategije, utvrđena su četiri prioriteta javne politike kojima se nastoji riješiti razvojni izazovi te iskoristiti postojeći potencijali:

  1. Cjelovitim i ravnomjernim razvojem do visoke kvalitete života
  2. Diversifikacijom gospodarstva do održivog modela razvoja
  3. Povezivanjem do suradnje i razvoja
  4. Zelenim i pametnim rješenjima do održivosti i otpornosti

Navedeni prioriteti proizlaze iz razvojnih potreba, resursa i potencijala utvrđenih analizom stanja te će doprinijeti ostvarenju srednjoročne vizije razvoja Aglomeracije.

Sva navedena poglavlja Strategije su nakon predstavljanja i prijedloga za usvajanjem jednoglasno i usvojena, kao i Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Strategije.

 

Voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, Ana Jerkunica, je u nastavku prisutnima dala  kratak presjek odrađenih aktivnosti u procesu korištenja ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji te obavijestila o započetom postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split do kraja 2027. godine sukladno mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

U tijeku je i postupak vrednovanja tijekom izrade Strategije u skladu s terminskim planom izrade Strategije, a čiji će se zaključci integrirati u Strategiju tijekom izrade. Voditeljica je također izvijestila kako se, prema najavama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uskoro očekuje raspisivanje Poziva za odabir ITU gradova u RH za razdoblje 2021. - 2027. te da bi za prijavu na isti trebali imati gotov nacrt Strategije, a koji se planira izraditi tijekom mjeseca rujna ili listopada.  

Dodatno je istaknula i potrebu ažuriranja Baze projektnih prijedloga Aglomeracije paralelno s izradom Strategije te pozvala sve Gradove i Općine Aglomeracije da pripremaju svoje projekte koje planiraju financirati putem ITU mehanizma do 2027.godine.

 

Izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split je preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju 2021.-2027. Podsjetimo kako je prethodna Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020.g. bila preduvjet za korištenje ITU mehanizma i dobivanje 332 mil kn bespovratnih sredstava za 44 ugovorena projekta ukupne vrijednosti 475 mil kn.