Članak

NEWS
17. veljače 2023.

Usvojena Komunikacijska strategija Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine

Na održanoj 9. sjednici Gradskog vijeća grada Splita, jednoglasno je usvojena Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine, a koja je još u izradi zbog obveze provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije.

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan su provedbeni akti Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split kojima se određuju komunikacijski ciljevi koje Grad Split kao grad središte Urbane aglomeracije Split i kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027. želi postići komunikacijom s javnošću i kojima se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva.

Odluci Gradskog vijeća Grada Splita prethodila su ishođena pozitivna mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana od strane Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split kao i predstavničkih tijela svih jedinica lokalne samouprave iz obuhvata Urbane aglomeracije Split, i to: Gradova Kaštela, Omiša, Sinja, Solina, Trogira, te Općina Dicma, Dugog Rata, Dugopolja, Klisa, Lećevice,  Muća i Podstrane.

 

Podsjećamo, kako je izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine i njenih provedbenih akata preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju 2021.-2027. i to u visini indikativne alokacije od 55 mil EUR definirane od strane nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.