12. siječnja 2023.

Započela sadnja i uređenje Park šume Marjan – „Ovo je početak sustavne brige o Marjanu.“

Jutros je konačno započela sadnja opustošenih područja u Park šumi Marjan nakon sanacije od utjecaja potkornjaka i sukladno smjernicama Programa gospodarenja. Za sada je uređeno i za sadnju pripremljeno oko 2 hektara područja iznad Lubinskog porta, jednog od područja  koje je najviše stradalo od utjecaja potkornjaka. Početku sadnje nazočili su gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević. – Ovo je zaista početak sustavne brige o Marjanu, koji je desetljećima bio zanemarivan. Program provode stručne tvrtke koje su taj posao dobile na natječaju, a stručnim kadrovima ekipirali smo i Park šumu Marjan i ja bih rekao da je Marjan napokon u rukama stručnih ljudi koji ga zaista vole i brinu o njemu. Ove godine će se zasaditi oko 3000 stabala i to će biti početak koji će trajati nekoliko godina da bi se Park šuma Marjan revitalizirala i postala ono što svi želimo, a to je park i šuma usred Splita, ponos svih građana Splita, kazao je gradonačelnik Puljak zahvalivši svima koji sudjeluju u provedbi. Pored sustavne brige o Marjanu, gradonačelnik je kazao kako je da djelu početak sustavne brige o gradu u cjelini, budući su započeli i drugi projekti vezani za ekologiju, kao što je postavljanje solarnih panela na krovove javnih zgrada. Također, Grad je osigurao sredstva iz fondova za sadnju 842 stabla na različitim dijelovima grada. - Grad Split ispunjava sve ono što smo obećali, a to je da ćemo biti moderan, zeleni grad koji brine o budućnosti svojih građana, poručio je gradonačelnik Puljak.

Zamjenik Ivošević najavio je kako će se na Marjanu o ovoj godini posaditi 3000 sadnica na ukupno 6 hektara. U prvoj fazi radi se o 2 hektara i 1000 sadnica, od toga 500 sadnica alepskog bora, 200 sadnica pinije, 200 sadnica hrasta medunca i 100 sadnica česmine. - Nastavit ćemo ovako i u ostalim fazama. Područje Lubinskog porta je najviše stradalo od potkornjaka i na ovaj način će se revitalizirati i vratiti gustoća koju je Marjan prije imao. Ne radimo samo sadnju već se uređuje cijelo područje Park šume Marjan. U drugim fazama i na drugim lokacijama sadit će se i druge vrste, a sve prema stručnoj procjeni i stanju na Marjanu, kazao je zamjenik Ivošević dodavši kako je za samo provođenje Programa gospodarenja na godišnjoj razini predviđeno ulaganje od oko 2 milijuna kuna.

Nikola Lacković, doktor znanosti u šumarstvu, angažiran na provođenju Programa gospodarenja PŠ Marjan kazao je kako su trenutačno u provedbi radovi na doznaci i sječi bolesnih i suhih stabala na području šume, čišćenju i pripremi površina koje će se koristiti za pošumljavanje i popunjavanje, odnosno provođenje potpomognute prirodne obnove. - Očekujmo veliku uspješnost primanja sadnica koje su obloženog korijena. Alepski bor, koji će se primarno koristiti, je na 92% do 98% uspješnosti primanja. Na ova 2 hektara sadnja će trajati do dva tjedna, a u sklopu radova koji će se ove godine provoditi na ukupno 6 hektara, te očekujemo da će sve biti završeno do ožujka. Ako se zbog uvjeta i ne stigne sve, radovi su ugovoreni na godinu dana tako da će se sve odraditi na vrijeme, kazao je Lacković ustvrdivši da je stanje s potkornjakom sanirano te da je uspostavljen kontinuitet u provođenju mjera i gospodarenju šumom.  - Šuma u dobrom stanju i očekujemo da će tako i ostati, odnosno da će biti sve bolje, kazao je Lacković.  

Na provođenju Programa gospodarenja koordinirano radi više stručnih tvrtki i ustanova, Grad kao šumo-posjednik i investitor, Arbofield i Dalmatinske šume vrše pripremu i nadzor, a sve u suradnji s JU Park šuma Marjan.

 

Povratak