Detalj projekta

NEWS
9. svibnja 2022.

Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac- KK.03.1.2.30.0001

Projekt izgradnje i opremanja centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac usmjeren je na osiguranje institucionalnih kapaciteta za poticanje pametnog i održivog razvoja poduzetništva orijentiranog visokim tehnologijama sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja na području Urbane aglomeracije Split. Aktivnosti ovog projekta doprinijet će stvaranju diversificiranog, otpornog, inovativnog i konkurentnog gospodarstva Urbane aglomeracije Split i Splitsko-dalmatinske županije. Ovaj projekt osmišljen je kao druga faza u procesu uspostave Tehnološkog parka Split - Dračevac. Aktivnosti obuhvaćene ovim projektom odnose se na izvođenje radova završnog uređenja i opremanja centralne zgrade TPS-a do razine uporabljivosti, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost.