Detalj projekta

NEWS
7. srpnja 2020.

Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes, KK.06.1.1.15.0001

 

Naziv projekta: Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes

Kod projekta: KK.06.1.1.15.0001

Naziv poziva: ITU poziv – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom, referentna oznaka Poziva: KK.06.1.1.15

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Nositelj projekta: Grad Split

Projektni partneri: Muzej grada Splita, Turistička zajednica grada Splita

Početak provedbe projekta: 07.12.2018.

Završetak provedbe projekta: 07.05.2023.

Trajanje provedbe (mjeseci): 53

Ukupna vrijednost projekta: 25.421.397,75 HRK / 3.373.999,30 EUR

Bespovratna sredstva: 18.225.974,54 HRK / 2.419.002,53 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 25.388.714,30 HRK / 3.369.661,46 EUR

Ukupna vrijednost projekta za Grad Split: 17.575.664,3 HRK / 2.332.691,53 EUR

Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu: 12.624.376,54 HRK / 1.675.542,71 EUR

 

Cilj i kratki opis projekta: Projekt Palača života - grad mijena temeljen na obnovi, valorizaciji, prezentaciji i unaprjeđenju upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom Stare gradske jezgre (SGJ) s Dioklecijanovom palačom te pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara – kroz konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate, interpretaciju, prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju, održivo upravljanje posjetiteljima, marketing, kao i uvođenje primjerenih turističkih i ugostiteljskih sadržaja,  doprinijet će razvoju nove, disperzirane posjetiteljske infrastrukture te rasterećenju najopterećenijih lokaliteta SGJ. Projekt će ujedno doprinijeti povećanju posjetitelja atrakcijama kulturne baštine, a posljedično i razvoju Splita kao cjelogodišnje turističke destinacije.

Realizacijom aktivnosti planiranih projektom osigurava se jedinstvena kulturna i kulturno-turistička ponuda koja bi sadržavala nove kulturno-turističke proizvode utemeljene na autentičnosti, stručnoj i kreativnoj interpretaciji kulturne baštine, koji bi se posjetiteljima približili korištenjem suvremenih modela prezentacije i doživljaja kroz različita osjetila. Lokaliteti obuhvaćeni projektom većim dijelom nisu do sada prezentirani javnosti (Jugoistočna kula i pristup srednjovjekovnom ophodu na istočnom zidu Dioklecijanove palače), a nije prezentiran ni razvoj i značaj stare gradske jezgre i Palače. Muzej grada Splita je nepristupačan osobama s invaliditetom, kao i Stara gradska vijećnica, koja dosad nije bila valorizirana kao građevina i mjesto značajnih događaja u povijesti grada.

Lokaliteti uključeni u projekt: Stara gradska vijećnica, prizemlje Muzeja grada Splita, Jugoistočna kula Dioklecijanove palače sa zgradom u Lukačićevoj 5 te južna strana istočnog zida Dioklecijanove palače

 

Kontakt: EU_Sluzba@split.hr

Web stranica: https://www.split.hr/palaca-zivota/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Splita.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.opzo-opkk.hr .

 

 

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“:

Odluka o usvajanju_Gradsko vijece