Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

Skriveni habitati

Projektom će se realizirati zgrada stalnog postava jedinstvenog Centra za posjetitelje u Dugopolju koji će interpretirati prirodnu baštinu Splitsko-dalmatinske županije i koji će usmjeravati turiste na različite lokalitete prirodne baštine u SDŽ - preko multimedije, aplikacija, te kroz više edukativnih staza i škola u prirodi, osmišljenih u suradnji s velikim brojem partnera i suradnika. Planira se i kontinuirana i inovativna edukacija kako predškolske i školske djece, tako i ostalih skupina javnosti s ciljem ranog razvoja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodne baštine (kroz realizaciju škola u prirodi i razgledišta (punkt Maslina, Mosor), edukativnih zona, sustava signalizacije, itd. Aktivnosti Grada Splita uključuju provođenje javnih nabava u svrhu realizacije određenih projektnih aktivnosti.