Djelokrug rada

Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo usklađuje rad tijela i udruga koje se bave iseljeničkim pitanjima, brine se o održavanju kulturnih, gospodarskih i drugih veza s iseljenicima i njihovim uslugama, o njegovanju nacionalne kulture, jezika, običaja i o upoznavanju iseljenika i njihovih udruga s razvojem u kulturi, gospodarstvu i dr., Republike Hrvatske i njihovog zavičaja.
Razmatra pitanja međunarodne suradnje i podnosi prijedlog za uspostavljanje, održavanje i daljnje razvijanje odnosa i veza Grada Splita sa gradovima izvan zemlje, te radi na razvijanju gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa i veza.
Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika, te javnih, znanstvenih i stručnih osoba.

  1. Stipe Božić, predsjednik
  2. Jure Bučević, zamjenik predsjednika
  3. Ante Jukić, član
  4. Filip Odrljin, član
  5. Miranda Ivanišević – Dvornik, članica
  6. Goran Kotur, član
  7. Josip Markotić, član