Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo usklađuje rad tijela i udruga koji se bave iseljeničkim pitanjima, brine se o održavanju kulturnih, gospodarskih i drugih veza s iseljenicima i njihovim udrugama, o njegovanju nacionalne kulture, jezika, običaja i o upoznavanju iseljenika i njihovih udruga s razvojem u kulturi, gospodarstvu i dr., Republike Hrvatske i njihovog zavičaja. 

Razmatra pitanja međunarodne suradnje i podnosi prijedlog za uspostavljanje, održavanje i daljnje razvijanje odnosa i veza Grada Splita sa gradovima izvan zemlje, te radi na razvijanju gospodarskih, kulturnih i drugih odnosa i veza. 

Odbor za međunarodnu suradnju i iseljeništvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se iz reda vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda vijećnika, te javnih, znanstvenih i stručnih osoba.

1. Anita Birimiša,  za predsjednicu
2. Petar Ugarković, za zamjenika predsjednice
3. Duje Jakovčević, za člana
4.  Ante Alujević, za člana
5. Zoran Đogaš, za člana
6. Igor Stanišić, za člana
7. Blaga Petreski, za članicu