Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

10. sjednica Gradskoga vijeća - 27. 03. 2014.

10. sjednica Gradskoga vijeća - 27. 03. 2014.


KLASA: 023-01/14-01/15
URBROJ: 2181/01-02-01-14-1
Split, 20. ožujka 2014. godine 

                                                                                                VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                                                                                                 - s v i m a  -
            
   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za 


27. ožujka (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
10. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
       Odgovori na vijećnička pitanja sa 9. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje Zapisnika 9.  sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
3.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada 
 
4.    Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama 
 
5.    Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita 
 
6.    Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
 
7.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta   za 2013. godinu 
 
8.   Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
 
9.    Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2013. godinu 
 
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove "Športski objekti" Split

11.  Prijedlog  Zaključka o održavanju  manifestacija u turističkoj sezoni 2014.godine 
 
12.  Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 4936/45, 4936/46, 4943/6, 4943/10, 4937/21,4937/22, 4941/4 i 4936/39, sve K.O. Split 
 
13.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9978/38 K.O. Split, površine 439 m2 
 
14.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9928/16 K.O. Split, površine 11 m2 
 
15.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10008/8 K.O. Split, površine 70 m2 
 
16.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 425/4648 i 109/4648 dijela čest.zem. 3359/4 i čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split u naravi poslovni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača b.b. 
 
17. 
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 508/4648, 370/4648, 386/4648, 1507/4648, 421/4648 i 922/4648 dijela čest. zem. 3359/4 i čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split, u naravi poslovno – skladišni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača bb  
 
18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1096/1 Z.U. 10457 K.O. Split u naravi četverosoban stan na III. katu zgrade u Splitu na adresi Sinjska 7 
 
19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – kuće dvorišta i izgrađenog zemljišta u Splitu, Petrića 2, ukupne površine 99,00 m2, označenih kao čest.zgr. 1311 Z.U. 18732 K.O. Split 
 
20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2921 Z.U. 3522 K.O. Split, u naravi stan površine 67,89 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 12 
 
21.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1684 Z.U. 372 K.O. Split, u naravi trosoban stan položen u prizemlju u zgradi u Splitu na adresi Lukačićeva 6 
 
22.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 8887/1 Z.U. 10194 K.O. Split u naravi zemljište u Splitu u Ulici Botićevo šetalište 
 
23.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 2/6 dijela čest.zgr. 1781 Z.U. 4095 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Medulićeva 2 
 
24. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 957/20 i čest.zgr.957/22 P.U. 9360 K.O. Split, u naravi stan površine 165,745 m2 na III. katu zgrade u Splitu na adresi Trg Republike 2

25. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacija postaja za praćenje kakvoće zraka  


26.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split 
 
27.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split 
 
28.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split 
 
29.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split 
 
30.  Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića 
 
31.  Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića 
 
32.  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
33.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća za proračun i financije
 
34.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe 
 
35.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama 
 
36.  Prijedloga rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike 
 
37.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita   
 
38.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo

39. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

40. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
  

41.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita 
 
42.  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2013. godinu 
 
43.  Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Split o  obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2012. godinu

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

 

DOPUNE DNEVNOG REDA

44. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita

45. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

46. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

47. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća Grada Splita

48. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Splita

 

Untitled

Archive