Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

10. sjednica Gradskoga vijeća: tematska rasprava o Park-šumi Marjan - 04. travnja 2018.

10. sjednica Gradskoga vijeća: tematska rasprava o Park-šumi Marjan - 04. travnja 2018.


KLASA: 023-01/18-01/01
URBROJ: 2181/01-09-02/01-18-8
Split, 28. ožujka 2018. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
S V I M A
           

            Na temelju članka 84. i 85. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 26/15), sazivam za

  
04. travnja (srijeda) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

10.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA O PARK-ŠUMI MARJAN


  
 
Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED


 
1.    Tematska rasprava o Park-šumi Marjan

- Dopis Zamjenice Gradonačelnika kojim prosljeđuje dokumentaciju upravnih tijela Gradske uprave Grada Splita, te dokumentacija Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan

 

- Dopis br. 2. Zamjenice Gradonačelnika kojim prosljeđuje dodatne materijale koji su prilog tematskoj raspravi o Park-šumi Marjan

 

- Dokumentacija Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan

 

- Preventivno-operativni plan zaštite od požara Park-šume Marjan za 2017. godinu


(karta uređajnih razreda)
(promicanje održivog razvoja prirodne baštine Marjan 2020. - Brdo prošlosti, oaza budućnosti)

 

- Dokumentacija Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu vezano za Park-šumu Marjan

 

- Dokumentacija Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima vezano za Park-šumu Marjan

 

- Dopis Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima - dostava dokumentacije vezano za hidrantsku mrežu Park-šume Marjan

 

- Hidrantska mreža Park-šume Marjan

 

- Dokumentacija Službe za društvene djelatnosti vezano za Park-šumu Marjan

 

- Dokumentacija Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša vezano za Park-šumu Marjan u odnosu na prostornoplansku dokumentaciju

 

Napomena:

Dokumenti u koje se može izvršiti uvid: GUP, PPUG i UPU, te grafike važećih prostornih planova nalaze se na Web stranici Grada Splita.


  
 

PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća
 
 
Jure Šundov

 
 Informacije o mogućnosti prisustvovanja sjednici:  
 
lgs.axd?t=13&id=9773

Untitled

Archive