Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

11. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. travnja 2018. godine

11. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 26. travnja 2018. godine

 

 


 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/18-01/09
URBROJ: 2181/01-09/04-18-1
Split, 19. travnja 2018. godine 
 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
- S V I M A-


            
  
            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za


 
26. travnja (četvrtak) 2018. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 

11. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA   Za sjednicu predlažem sljedeći


 
D N E V N I   R E D


1.    Vijećnička pitanja i odgovori

 

      Odgovori na vijećnička pitanja vijećnika Ante Bradarića-Šljuje sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

      Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Ante Čikotića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

      Odgovori na vijećnička pitanja vijećnika Renata Čupića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

      Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Gorana Kotura sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

      Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Gorana Kovačevića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

      Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika doc.dr.sc. Joška Markića (posredstvom Predsjednika Gradskoga vijeća)

 

      Odgovor na vijećnička pitanja vijećnice Natalije Tafra Bazina sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

      

      Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Branimira Urlića sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

      Odgovor na vijećnička pitanja vijećnice Kristine Vidan sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

        

2.    Usvajanje zapisnika:

 

      sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita i

 

      10. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita3.        Prijedlozi za dodjelu nagrada Grada Splita za 2017. godinu:
3.1.     Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu – prof.prim.dr.sc. Ivanu Urliću, dr.med.
3.2.     Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu – prof. Frani Barasu
3.3.     Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu – Ivici Luetiću
3.4.     Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Vladi Sunko
3.5.     Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Dini Levačić
3.6.     Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Dječjem zboru „Srdelice“
3.7.     Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinu – Jedriličarskom klubu „Mornar“ Split


 

4.    Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje 2017.-2022. godine


 

5.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2017. godinu sa Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split
 

6.    Prijedlog za imenovanje ravnateljice Muzeja grada Splita

 

      6.1.1. Zapisnik 4. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita

 

      6.1.2. Zapisnik 5. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita

 

      6.1.3. Zapisnik 6. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita

 

      6.2.1. Branka Brekalo - natječajna dokumentacija

 

      6.2.2.mr.sc. Tea Blagaić Januška - natječajna dokumentacija

 

      6.2.3. Renata Vojnović - natječajna dokumentacija
7.    Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Centra za autizam Split
8.    Prijedlog izmjene Zaključka o kriterijima i standardima za rad Gradskoga kazališta mladih Split i Gradskoga kazališta lutaka Split
9.    Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskoga kazališta mladih Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine
10.  Prijedlog zaključka o participaciji Grada Splita u troškovima TELEVIZIJE JADRAN d.o.o. Split, a u vezi proizvodnje, emitiranja programa, praćenja sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
11.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9922/16 K.O. Split
12.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9938/38 pov. 38 m2, K.O. Split, na području DPU JI od Bračke i Velebitske ulice u Splitu


13.  Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2674/6 K.O. Split u svrhu izgradnje Prometnice "Istočno od Kile", građevna čestica 3


 

14.  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu „Ambasador“
      Predlagatelj akta povukao je naprijed navedeni Prijedlog zaključka.  15.  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu „Villa Harmony“ 
         Predlagatelj akta povukao je naprijed navedeni Prijedlog zaključka.


 

16.  Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu radnoga naziva „Gospa od Žnjana“ u Splitu 
      Predlagatelj akta povukao je naprijed navedeni Prijedlog zaključka.17.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-1), čest.zgr. 1888 Z.U. 2408 K.O. Split, površine 78,55 m2, u Splitu na adresi Bajamontijeva 7

18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 3/5 suvlasničkog dijela poslovnog prostora u prizemlju čest.zgr. 1924, osim prostora u prizemlju ex.čest.zgr. 1928, označen kao cjelina br. B i 1, ukupne površine 70,40 m2 na adresi Dioklecijanova 1


19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/3 dijela čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split, u naravi poslovni prostori u Splitu, na adresi Kraj sv. Marije 1


20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 K.O. Split, u naravi poslovni prostor B, površine 29,32 m2, orijentacije sjever, u Splitu na adresi Obala HNP 6


21.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za nekretnine u zgradi na adresi Teutina 3 i 5 u Splitu, sagrađenoj na čest.zgr. 965 Z.U. 860 K.O. Split


22.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zem. 9082/2 Z.U. 10995 K.O. Split u naravi stan površine 54,63 m2 označen brojem 4 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 13

 

D O P U N A

DNEVNOGA REDA

 

23.        Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita

 

PRIJEDLOG

DOPUNE DNEVNOGA REDA

 

24.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. 

 

25.     Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen-ploče u spomen na događaj spaljivanja splitske židovske baštine - 12. lipnja 1942. godine
PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća
 
 
Jure Šundov


 

Napomena:
-       Uvid u prijedloge predlagateljâ za točku 3. - Prijedlozi za dodjelu nagrada Grada Splita za 2017. godinu - možete izvršiti u Uredu Grada, Odsjeku za rad Gradskoga vijeća

Untitled

Archive