Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

11. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Spaladium areni i stanju u TD PROMET d.o.o. Split - 15.4.2014.

11. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Spaladium areni i stanju u TD PROMET d.o.o. Split - 15.4.2014.


KLASA: 023-01/14-01/16
URBROJ: 2181/01-02-01-14-1
Split,  9. travnja  2014. godine


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/1346/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 


 15. travnja (utorak) 2014. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
11.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKE  RASPRAVE O SPALADIUM ARENI I O STANJU U T.D. „PROMET“ d.o.o. SPLIT

            Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED


 
1.) TEMATSKA RASPRAVA O SPALADIUM ARENI

1.1. Informacija o stanju projekta JPP Spaladium centar u Splitu

1.2. Prijedlog zaključka Gradskog vijeća u postupku predstečajne nagodbe Sportski grad TPN d.o.o. Split
 
2.) TEMATSKA RASPRAVA O STANJU U T.D. „PROMET“ SPLIT

2.1. Prijedloga zaključka o usvajanju Informacije o poslovanju trgovačkog društva "PROMET" d. o. o. Split s prijedlogom mjera konsolidacije

2.2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

             mr. sc. Boris Ćurković dipl.iur.

 

Dostaviti:

1.    Gradonačelniku, ovdje

 

Napomena:

Poziv za tematsku raspravu o Spaladium areni dostavljen je:

1. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, n/r dr.sc. Branka Grčića, potpredsjedniku Vlade i ministru

2. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, n/r dr.sc. Željka Jovanovića, ministra

3. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, n/r Gorenke Bulj, pomoćnice ministra

4. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, n/r mr.sc. Petra Šokića

5. Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, n/r Alena Čička, zamjenika predstojnika

6. Erste&Steiermarkische Bank d.d, n/r Petra Radakovića, predsjednika Uprave

7. Zagrebačkoj banci d.d., n/r Franje Lukovića, predsjednika Uprave

8. IGH d.d., n/r Suzane Audić-Vuletić

9. Sporskom gradu TPN d.o.o. Split, n/r Ivana Bakule, direktora 

Untitled

Archive