13. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o predstečajnoj nagodbi KK "Split" - 23.06.2014.

13. sjednica Gradskoga vijeća - 23. 06. 2014. - tematska rasprava o predstečajnoj nagodbi KK "Split"

KLASA: 023-01/14-01/24

URBROJ: 2181/01-02-01-14-2

Split,  17. lipnja 2014. godine  

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A

 

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

23. lipnja (ponedjeljak) 2014. godine  nakon završetka nastavka 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

13.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA -

TEMATSKA RASPRAVA O PREDSTEČAJNOJ NAGODBI Košarkaškog kluba "SPLIT"

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

TEMATSKA RASPRAVA O PREDSTEČAJNOJ NAGODBI Košarkaškog kluba "SPLIT"

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

mr. sc. Boris Ćurković dipl.iur.

 

Napomena:    Vijećnicima se dostavlja Prijedlog zaključka u svezi korištenja sredstava naknade za razvoj za realizaciju „Eko projekta“ o čijem će uvrštavanju u dnevni red kao dopunu vijećnici  odlučiti prilikom usvajanja istog

 

Prilog tematskoj raspravi:

1. Informacija o stanju u Klubu i tijeku postupka predstečajne nagodbe

2. Plan restrukturiranja - siječanj 2014.

3. Zapisnik s ročišta održanog 20.3.2014.

4. Rješenje o utvrđenju tražbina

5. Plan restrukturiranja - travanj 2014.

5a. Dopis Kluba vjerovnicima 20.5.2014.

6. Zapisnik s ročišta 27.5.2014.

7. Dopis igrača i trenera 09.6.2014.

8. Produljenje roka 30 dana