14. sjednica Gradskoga vijeća

14. sjednica Gradskoga vijeća

               
KLASA: 023-01/10-01/30
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 27. srpnja  2010. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA  

 S V I M A

      Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za
 
 
03. kolovoza (utorak)  2010. godine u 9.00 sati  
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 
  
14.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći  

 D N E V N I    R E D
 

  1. Prijedlog zaključka o davanju  prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom «Des»-Split

      
  
  PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
 
Nevenka Bečić