14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. kolovoza 2018. godine

14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. kolovoza 2018. godine NAPOMENA: Materijali za dnevni red mogu se pregledati na linku https://sjednice.split.hr .
KLASA: 023-01/18-01/19

URBROJ: 2181/01-09-01/1-18-1

Split, 22. kolovoza 2018. godine

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A-

           

 

            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za

 

29. kolovoza (srijeda) 2018. godine

(održat će se nakon završetka 13. sjednice Gradskoga vijeća)

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

14. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

TEMATSKA RASPRAVA O KOMUNALNIM PROBLEMIMA

U TURISTIČKOJ SEZONI 2018. GODINE

 

I

 

TEMATSKA RASPRAVA O STANJU PROMETNE INFRASTRUKTURE

I PROMETA U MIROVANJU NA PODRUČJU GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

za tematsku raspravu o komunalnim problemima u turističkoj sezoni 2018. godine:

 

  1. Izvješće gradskih komunalnih tvrtki i ustanove (Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan) o radu tijekom turističke sezone 2018.

1.1.        „Splitska obala“ d.o.o. Split

1.2.        „Promet“ d.o.o. Split

1.3.        „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split

1.4.         „Čistoća“ d.o.o. Split

1.5.        „Split parking“ d.o.o. Split

1.6.        „Spalatum D.M.C.“ d.o.o. Split

1.7.        Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

 

  1. Izvješće o radu komisija za dodjelu javnih površina
  2. Izvješće o radu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Odsjeka za redarstvo

 

DNEVNI RED

za tematsku raspravu o stanju prometne infrastrukture i prometa u mirovanju na području Grada Splita

 

 

1.    Rasprava o prometnoj studiji IGH za grad Split

2.    Izvještaj Državnih cesta za grad Split

3.    Izvještaj Županijskih cesta za grad Split

4.    Izvještaj o statusu svih prometnih projekata i prometna infrastruktura u gradu Splitu

5.    Promet u mirovanju u gradu Splitu

6.    Javni prijevoz u gradu Splitu

7.    Promet d.o.o. Split

 

 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

 

 

Igor Stanišić

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

-       Izvješće za točku 3. biti će objavljeno naknadno

 

-       Budući je zahtjev za sazivanje tematske rasprave o stanju prometne infrastrukture i prometa u mirovanju na području grada splita sa današnjim danom zaprimljen, pisana dokumentacija biti će naknadno dostavljena