14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o Spaladium Areni

14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - Tematska rasprava o Spaladium Areni - 17. 07. 2014.

KLASA: 023-01/14-01/25

URBROJ: 2181/01-02-14-1

Split,  11. srpnja  2014. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

                                                                                                                    S V I M A

                Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/1346/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

17. srpnja (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

14.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-

TEMATSKA  RASPRAVA O SPALADIUM ARENI

 


            Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED

 


            1.) TEMATSKA RASPRAVA O SPALADIUM ARENI

    


PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

             mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur, v.r.


PRILOG:

- Dopuna Informacije od 08.04.2014. godine o stanju projekta JPP Spaladium centar u Splitu i tijeku postupka predstečajne nagodbe Sportski grad TPN d.o.o. Split

 

Napomena:

- Prethodni Tekst Informacije o stanju projekta JPP Spaladium centar u Splitu nalazi se na  web stranici Grada Splita (www.split.hr) uz pozivu za 11. sjednicu Gradskoga vijeća od  15. travnja 2014.g.

 

-  Poziv za tematsku raspravu o Spaladium areni dostavljen je:

1. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, n/r dr.sc. Branka Grčića, potpredsjedniku Vlade i ministru

2. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, n/r prof.dr.sc. Vedrana Mornara, ministra

3. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, n/r mr.sc. Petra Šokića

5. Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, n/r Alena Čička, zamjenika predstojnika

6. Erste&Steiermarkische bank d.d., n/r predsjednika Uprave Petra Radakovića

7. Zagrebačka banka d.d., n/r predsjednika Uprave Franje Lukovića

8. IGH d.d., n/r Suzane Audić-Vuletić

9. Sportski grad TPN d.o.o. Split, n/r Ivana Bakule