16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 25.8.2014.

16. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 25.8.2014.

KLASA: 023-01/14-01/00027
URBROJ: 2181/01-02-14-1
Split, 18. kolovoza 2014. godine          

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
-       s v i m a

 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za


25. kolovoza (ponedjeljak) 2014. godine u 9,00 sati


u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu


16. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I    R E D


1.    Vijećnička pitanja i odgovori
        Odgovori na vijećnička pitanja sa 15. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
3.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Plan operativnog i financijskog restrukturiranja „Tenis kluba Split“ 
 
4.   Prijedlog odluke o  dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita 
 
5.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21 
 
6.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zgr. 962/1/3 Z.U. 1536 K.O. Split, kuća dvor i magazin u Splitu, Teutina 7 
 
7.     Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2642 Z.U. 1692 K.O. Split, u naravi stan površine 67,78 m² na I. katu zgrade u Splitu na adresi Obala HNP 12 
 
8.    Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu 
    

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl. iur.

 

Napomena:

Vijećnicima Gradskoga vijeća dana 21. kolovoza 2014. g. dostavljeni su prijedlozi o čijem će uvrštavanju u dnevni red kao dopune odlučivati prilikom usvajanja istog:

 

1.    Prijedlog odluke o donošenju ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio)

2.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac