Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

18. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o predškolskom odgoju i obrazovanju

18. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o predškolskom odgoju i obrazovanju - 20. prosinca 2018. godine

NAPOMENA:   Materijali za 18. sjednicu dostupni su na portalu: https://sjednice.split.hr/

 


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće
 
KLASA: 023-01/18-01/25
URBROJ: 2181/01-09-01/1-18-3
Split, 29. studenoga 2018. godine

  
VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
  

Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za


 
20. prosinca (četvrtak) 2018. godine u 10,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
18. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 
Tematska rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju
te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Splita
 

Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I   R E D
 

1.    Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi   Grada Splita  

 

PREDSJEDNIK
 Gradskoga vijeća
   
Igor Stanišić
 
 

Untitled

Archive