Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. siječnja 2019.

19. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 29. siječnja 2019.

NAPOMENA: Materijale za 19. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr/

 

KLASA: 023-01/19-01/04

URBROJ: 2181/01-09-01/1-19-1

Split, 22. siječnja 2019. godine

 

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A-

           

            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za

 

29. siječnja (utorak) 2019. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

19. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje zapisnika sa 17., nastavka 17. i 18. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split

4. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

6. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Split

7. Prijedlog zaključka kojim bi se stanarima uže gradske jezgre omogućilo besplatno parkiranje

8. Prijedlog odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještaju jedinici u kampu

9. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa idealnog dijela zgrade čest.zem. 6164/1 ZU 17229 K.O. Split, povezanog sa stambenim prostorom, u naravi stan ukupne površine 83,20 m2, anagrafske oznake Terzićeva 7, Split

10. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom, stan na I. katu površine 67,30 m2, anagrafske oznake Klaićeva poljana br. 1, Split, čest.zgr. 2167/2 Z.U. 1823 K.O. Split

11. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja grada Splita

12. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Blatine-Škrape Split

13. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Kamen-Šine Split

14. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Mejaši Split

15. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Mertojak Split

16. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Split 3 Split

17. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Žrnovnica Split

18. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

 

 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

 

 

Igor Stanišić

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

 

-       Materijal za točku 8. dnevnoga reda: Prijedlog odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještaju jedinici u kampu na području Grada Splita – bit će naknadno dostavljen

-       Materijal za točku 18. dnevnoga reda Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu, biti će dostavljen naknadno nakon što se održi sjednica Odbora za izbor i imenovanja

-       Uvid u natječajnu dokumentaciju za ostale natjecatelje iz točke 3. i 4. dnevnoga reda,  možete obaviti u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća

 

 

Untitled

Archive