20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 22. veljače 2019.

20. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 22. veljače 2019.

NAPOMENA: Materijale za 20. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

 


 

KLASA: 023-01/19-01/07

URBROJ: 2181/01-09-01/1-19-3

Split, 14. veljače 2019. godine

 

 

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

- S V I M A-

           

 

            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita“ broj 25/16), sazivam za

 

22. veljače (petak) 2019. godine sa početkom u 11,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

20. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

TEMATSKA RASPRAVA O SUZBIJANJU POTKORNJAKA

U PARK ŠUMI MARJAN

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Tematska rasprava o suzbijanju potkornjaka u Park šumi Marjan

 

 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

Igor Stanišić, v.r.

 

 

 

 

 

Na prijedlog Gradonačelnika na tematsku sjednicu, pozivaju se kao izlagatelji stručnjaci s područja šumarstva:

 

1. dr. sc. Milan Pernek, predstojnik Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Hrvatskog šumarskog instituta

2. doc.dr.sc. Ivica Tikvić, Zavod za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3. Milan Arvay, ovlašteni inženjer i sudski vještak za šumarstvo.

 


Također na tematsku sjednicu se pozivaju na prijedlog Gradonačelnika kao izlagatelji:

 

1. Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan

2. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, predsjednik Upravnog vijeća JUPŠ Marjan

3. Nenad Ružić, koordinator na lokaciji Park šume Marjan.

 


Na prijedlog Gradonačelnika, na tematsku sjednicu se pozivaju i članovi Povjerenstva za Marjan:

 

1. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

2. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

3. Ivan Ljubić, predstavnik JUPŠ Marjan

4. Ivana Viđak Bjedov, predstavnica Grada Splita

5. Marjana Ćosić, predstavnica Grada Splita

6. Joško Kalilić, volonter i aktivist, Split

7. Gabrijela Medunić Orlić, Udruga Sunce, Split

9. Leopold Botteri, Naš Marjan

10. Srđan Marinić, Društvo Marjan