24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 2. 2015.

24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 2. 2015.

KLASA: 023-01/15-01/2

URBROJ: 2181/01-02-15-1

Split,  5. veljače 2015. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

-       s v i m a -

 

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

12. veljače (četvrtak) 2015. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

24. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori
Odgovori na vijećnička pitanja sa 22. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje zapisnika sa 20., 21., 22., nastavka 22., 23., nastavka 23., II. nastavka 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za 2015. godinu

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina za komunalne vodne građevine

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu skloništa u miru

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih gradskih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

8.    Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu


9.    Prijedlog zaključka o sklapanju Nagodbe u postupku određivanja naknade za dijelove oduzetih nekretnina označenih kao čest.zem. 212/3 i čest.zem. 212/4, sve K.O. Split u svrhu izgradnje Bračke ulice

10.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9946/9 pov. 6 m2 K.O. Split, na predjelu Žnjan u Splitu (DPU područja oko crkvice Gospe od Žnjana)

11. Prijedlog zaključka o sklapanju Aneksa br.2 Ugovora br. 1360/2008 od 31. 12. 2008. (između Grada Splita i „Parkova i nasada“)

12.  Prijedlog zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između „A-COSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.o. Split

13.  Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2015. godinu

14.  Izvješće o radu Gradonačelnika grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine

15.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1360/6 Z.U. 4009 K.O. Split, u naravi trosoban stan na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Hrvojeva 6

16.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2327 Z.U. 16339 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 17,00 m2 u zgradi u Splitu na adresi Cosmijeva 7

17.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3023 Z.U. 4415 K.O. Split, u naravi četverosoban stan na I. katu zgrade u Splitu na adresi Čulića dvori 4

18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/6 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi dvosoban stan površine 97,22 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Ban Mladenova 4

19.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2251/1 Z.U. 8461 K.O. Split, u naravi dvosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Iza Lože 4

20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854 K.O. Split u naravi četverosoban stan površine 108,20 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 12

21.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1407 Z.U. 4125 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 94,97 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Poljana kneza Trpimira 6

22.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 4681 Z.U. 3747 K.O. Split, u naravi stan na I. katu i podrumska prostorija u zgradi u Splitu na adresi Nazorov prilaz 9

23.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 139/586 dijela čest.zem. 9814/3 Z.U. 1239 K.O. Split, u naravi dva dvosobna stana u prizemlju i garažno parking mjesto u podrumu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 8/A

24.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854 K.O. Split, u naravi peterosoban stan površine 113,33 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 12

25.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 4681 Z.U. 3747 K.O. Split, u naravi stan na mezaninu u zgradi u Splitu na adresi Nazorov prilaz 9

26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 6021/2 Z.U. 21047, čest.zem. 6022/1, Z.U. 21263 i 160/535 dijela čest.zem. 6022/3, Z.U. 1835 sve K.O. Split u naravi Dioklecijanov vodovod

27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2371 Z.U. 9602 K.O. Split, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Kralja Tomislava 2

28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 4596  Z.U. 4206 K.O. Split, u naravi dvosobni stan površine 61,02 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Morpurgova poljana 1

29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1957 Z.U. 4914 K.O. Split, u naravi dvoetažni stan ukupne površine 93,35 m2 na III. katu i potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskog 2

30.  Prijedlog zaključka o prodaji čest.zem. 9922/38 pov. 27 m2, čest.zem. 10159/10 pov. 100 m2 i čest.zem. 461/18 pov. 833 m2, sve K.O. Split

31. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Etnografskog muzeja Split

32.  Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“

33.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“

34.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split

35.  Davanje prethodne suglasnosti na Statut Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita

36. Prijedlog za imenovanje v.d. ravnateljice Muzeja Grada Splita

 

37. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita  

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

 

 

mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.

  Napomena:

1.    Uz točku 33.-  Imenovanje ravnateljice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“ - dokumentaciju ostalih natjecatelja možete dobiti na uvid u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća