26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16.4.2015.

26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16.4.2015.

KLASA: 023-01/15-01/5

URBROJ: 2181/01-02-15-1

Split,  9. travnja 2015. godine  

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

-       s v i m a -

 

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

16. travnja (četvrtak) 2015. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

26. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Vijećnička pitanja i odgovori
Odgovori na vijećnička pitanja sa 24. sjednice Gradskoga vijeća

2.    Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice, nastavka 24. sjednice i 25. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Zapisnik sa 24. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Zapisnik sa nastavka 24. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Zapisnik sa 25. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 

3.    Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita

4.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

5.    Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području grada Splita za razdoblje od dvije godine

 

6.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21

 

7.   Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

8.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za period 01.01.2014. godine. do 31.12. 2014.godine

9.    Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Splita

10.  Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području Grada Splita

 

11.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za   2014. godinu

12.  Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu

 

13.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pristupanju u lokalnu akcijsku grupu Kamen i more

14.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih na trasi građevinskih čestica br. 8 i br. 9 – Šoltanska ulica u Splitu

15.  Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 1087/1 pov. 3029 m2 i čest.zem. 1088/1 pov. 2119 m2, sve K.O. Kamen

16.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/1 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi poslovni prostor na I. katu zgrade u Splitu na adresi Bana Jelačića 1

17.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 2/5 dijela čest.zgr. 1805 Z.U. 1298 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Medulićeva 2

18.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1675/2 i čest.zgr. 1675/3 Z.U. 9832 K.O. Split, u naravi zgrade u Splitu na adresi Lukačićeva 2

19. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9747/24 Z.U. 10222 K.O. Split, u naravi dvosoban stan površine 58,08 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bijankinijeva 6

20.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 993 Z.U. 939 K.O. Split, u naravi dvosoban stan površine 83,03 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Kninska 1

21.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3405 Z. U. 6186 K. O. Split, u naravi četverosoban stan površine 113,13 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Obala kneza Branimira 10

22.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3405 Z. U. 6186 K. O. Split, u naravi peterosoban stan površine 133,93 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Obala kneza Branimira 10

23.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita u 2014. godini

 

24.  Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2015. godinu  

    

25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta mladih

   

26.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Multimedijalnog kulturnog centra

27.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja

28.  Izvješće o radu Gradonačelnika grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine

29. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2014. godinu

30.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Galerije umjetnina u Splitu

 

31.  Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za izbor članova Nadzornog odbora HNK „Hajduk“ Split š.d.d.

 

32.  Prijedlog zaključka o usvajanju teksta javnog natječaja za osnivanje prava plodouživanja sa rekonstrukcijom „Turistička palača„ u Splitu

 

33.  Prijedlog rješenja o određivanju imena Sportsko-rekreacijskom parku na području Gradskog kotara Plokite

 

34.  Prijedlog odluke o određivanju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja Grada Splita

35.  Prijedlog Strategije kulture Grada Splita i prihvaćanje kandidature Grada Splita za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine

 

36.  Prijedlog pravilnika festivala „Splitsko ljeto“

 

37. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola:

Blatine – Škrape

Bol

Brda

Dobri

Gripe

Kman-Kocunar

Lučac

Manuš

Marjan

Mejaši

Meje

Mertojak

Plokite

Pojišan

Pujanki

Ravne njive

Skalice

Slatine

Spinut

Split 3

Srinjine

Sućidar

Trstenik

Visoka

Žrnovnica

Kamen – Šine

Stobreč

 

38. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Apela o suradnji za unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa u Europi i na proširenje „Europskog pilot-projekta cjeloživotnog obrazovanja vozača i drugih sudionika u prometu“ SPLITSKO-OSTRAVSKI APEL

 

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl. iur

 

Napomena:

-       Uz točku 25. dnevnoga reda Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta mladih  dostavljena je natječajna dokumentacija za predloženog ravnatelja, a  natječajna dokumentacija ostalih natjecatelja može se dobiti na uvid u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća

 

-       Uz točku 26. dnevnoga reda Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Multimedijalnog kulturnog centra dostavljena je natječajna dokumentacija za predloženog ravnatelja, a  natječajna dokumentacija ostalih natjecatelja može se dobiti na uvid u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća