27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18.5.2015. - tematska rasprava Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a

27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18.5.2015. - tematska rasprava Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a

KLASA: 023-01/15-01/8
URBROJ: 2181/01-02-15 -1
Split,  30. travnja  2015. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
S V I M A 

   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/1346/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

18. svibnja (ponedjeljak) 2015. godine u 9,00 sati 

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

 

27.   SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

 

- TEMATSKA RASPRAVA U SVEZI POKRETANJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SPLITA I

IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SPLITA

 


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

   Tematska rasprava u svezi pokretanja postupaka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
 
 
mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.

 

 

   Vezano za tematsku raspravu u svezi pokretanja postupka Izmjena i dopuna prostornih planova kao prilog istoj dostavlja se:

1. Za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita:

1.1. Stručna analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu pokretanja postupka Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita;

Ispravka tehničke greške na skupinu zahtjeva na stranicama 122, 123 i 124 (zamjenjuju se novim stranicama)

      Grafički prikaz zahtjeva:
      - zahtjevi GUP_namjena
      - zahtjevi GUP_ortofoto
      - zahtjevi GUP_urbana pravila

1.2. Popis poduzetničkih inicijativa;
      - poduzetničke inicijative
         ZAHTJEVI:
         1. dio zahtjeva
         2. dio zahtjeva
         3. dio zahtjeva
         4. dio zahtjeva      

1.3. "Bedem Contarini"
      - rješenja, presude, zahtjevi, mišljenja

1.4. Katalozi postojećeg stanja nelegalnih građevina: područja između dvije bolnice, i područja "Kampusa" i Park šume Marjan (izradio Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu)
     

2. Za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita;

2.1. Stručna analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu pokretanja postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita