3. sjednica Gradskoga vijeća

3. sjednica Gradskoga vijeća - 05. 9. 2013.

KLASA: 023-01/13-01/25
URBROJ: 2181/01-02-13-1
Split, 29. kolovoza 2013. godine 


 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09 i 18/13), sazivam za

5. rujna  (četvrtak) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
3.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

Za sjednicu predlažem sljedeći 
D N E V N I    R E D 


1.    Vijećnička pitanja i odgovori
2.    Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3.    Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita
4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita  
      Prijedlog amandmana na utvrđeni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita

5.    Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita  
6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Splita
7.    Prijedlog odluke o pripajanju Trgovačkog društva „Splitska kupališta“ d.o.o., Trgovačkom društvu „Splitska obala“, d.o.o.
8.    Prijedlog odluke o osnivanju Trgovačkog društva SPALATUM D.M.C., d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva SPALATUM D.M.C. d.o.o.
9.    Prijedlog odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita
10.  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje I-VI/2013.god
      Izvještaj 06-2013. - tekstualni dio
      Račun PH i RH i račun financiranja - sažetak - 06-2013
      Račun PH i RH i račun financiranja 06-2013
      RH po organizac. klasifikac. 06-2013
      RH po ekonomskoj klasifikac. 06-2013
      RH po programs. klasifikac. 06-2013
            
11. 
Prijedlog zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac i s time u vez ciljane Izmjene i dopune GUP-a Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio)
12.  Prijedlog rješenja za imenovanje v.d ravnatelja/ce Gradskoga kazališta lutaka Split  

PREDSJEDNIK  
Gradskoga vijeća
 
 
mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.