30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. i 4. 11. 2015.

30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. i 4. 11. 2015.


KLASA: 023-01/15-01/21
URBROJ: 2181/01-02-15-1
Split,  27. listopada 2015. godine 
  
  
                                                                                                                                 VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                                                                              - s v i m a  
  
  
   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 26/15), sazivam za


3. i 4. studenoga (utorak i srijeda) 2015. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
30. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

  
            Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1.  Vijećnička pitanja i odgovori
     Odgovori na vijećnička pitanja sa 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita   

2. Usvajanje zapisnika sa 29. i nastavka 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2015. godinu 
 
4.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2015. godinu 
 
5.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2015. godinu 
 
6.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2015. godinu 
 
7.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2015. godinu 
 
8.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu 
 
9.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu 
 
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

11.  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sa Projekcijama za 2016. i 2017. godinu 
 
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2015. godinu 
 
13.  Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. 
 
14.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu 
 
15.  Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2016. godinu 
 
16.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2016. godinu 
 
17.  Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2016. godinu 
 
18.  Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2016. godinu 
 
19. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2016. godinu 
 
20.  Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za  2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu 
 
21.  Prijedlog proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa Projekcijama za 2017. i 2018. godinu 
 
22.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2016. godinu

23. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Grada Splita
 
24. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2016. 
 
25.  Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti za razdoblje od 2016. do 2018. godine

26.  Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita

27. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća za proračun i financije

28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita

29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja

30. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Splita    

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

mr.sc.  Boris Ćurković, dipl.iur.

 

PRIJEDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA

31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 9676 Z.U. 15168 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Kukočeva 1