30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 21. siječnja 2020.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

 

DNEVNI RED

1. Park šuma Marjan u odnosu na stvarna prava na šumi i šumskom zemljištu

2. Upravljanje Park šumom Marjan kao zaštićenim područjem sukladno Zakonu o zaštiti prirode

3. Gospodarenje, korištenje i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem i Šumsko-gospodarski planovi sukladno Zakonu o šumama