Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o odlagalištu otpada Karepovac - 23.02.2017.

40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o odlagalištu otpada Karepovac - 23.02.2017.

KLASA: 023-01/17-01/02
URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-1
Split, 17. veljače 2017. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 


            
            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13,39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za 


23. veljače (četvrtak) 2017. godine u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 
40.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA O STANJU ODLAGALIŠTA  OTPADA „KAREPOVAC“
 

      Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED


1.  Informacija u svezi sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“ u Splitu 


PREDSJEDNIK 
Gradskoga vijeća 
 
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.
  
  
 

Untitled

Archive