Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

43.sjednica gradskog vijeća-14.04.2009

14.04.2009.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje zapisnika 42. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac

 PDF-Icona.gifPrijedlog odluke

4. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Korešnica 3

 PDF-Icona.gifPrijedlog odluke

5. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo

PDF-Icona.gif Prijedlog odluke

6. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za južni dio obuhvata Gradskog projekta Duilovo

PDF-Icona.gif Prijedlog odluke

7. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za zonu javne i društvene namjene na području Spinuta

PDF-Icona.gif Prijedlog odluke

8. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge

PDF-Icona.gif Prijedlog odluke

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Splita

PDF-Icona.gif Prijedlog odluke

10. Izvještaj o radu resora socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u svezi financijske potpore programa i projekata udruga 

PDF-Icona.gif Izvještaj o radu

11. Prijedlog zaključka o ulaganju nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d., Stobreč

PDF-Icona.gif Prijedlog zaključka

12. Prijedlog zaključka o preuzimanju prava vlasništva dijela zemljišta groblja "Lovrinac" u Splitu

PDF-Icona.gif Prijedlog zaključka

13. Prijedlog rješenja o imenovanju jednoga člana Školskog odbora Osnovne škole BLATINE-ŠKRAPE Split

PDF-Icona.gif Prijedlog rješenja

14. Prijedlog rješenja o imenovanju jednoga člana Školskog odbora Osnovne škole KMAN-KOCUNAR Split

PDF-Icona.gif Prijedlog rješenja

15. Prijedlog rješenja o određivanju imena ulica na predjelu Neslanovac u Splitu

PDF-Icona.gif Prijedlog rješenja

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Ante Kriletić

Untitled

Archive