Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 12. 2017. godine

6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 12. 2017. godine 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
 
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/17-01/34
URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-1
Split, 12. prosinca 2017. godine

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA
GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za


 
12. prosinca (utorak) 2017. godine
(održat će se nakon završetka 5. sjednice)
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
6. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D


1.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odluke Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju od prodaje dionica izdavatelja HNK Hajduk š.d.d., Split, a temeljem koje se na Grad Split prenose redovne dionice društva HNK Hajduk š.d.d. 


  
 
PREDSJEDNIK
                Gradskoga vijeća
 
 
 
Jure Šundov
 

Untitled

Archive