26.10.2012.
37. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o Spaladium Areni
15.10.2012.
35. sjednica Gradskog vijeća
12.10.2012.
36. sjednica Gradskoga vijeća
9.10.2012.
34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o stanju u HNK "Hajduk" š.d.d Split