13.12.2010.
18. sjednica Gradskog vijeća 17.12.2010.