20.3.2020.
32. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. ožujka 2020. godine