18.5.2015.
27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18.5.2015. - tematska rasprava Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a