Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

Konačni prijedlog plana GPU

Konačni prijedlog Generalnog urbanističkog plana Grada Splita


Grafički dio:
0.   Naslovnica
1.   Korištenje i namjena prostora
2.   Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.a Promet
3.b Pošta i telekomunikacije
3.c Energetski sustav
3.d Vodoopskrba
3.e Odvodnja
4.a Uvjeti korištenja
4.b Urbana pravila
4.c Obuhvat propisanih pravila
4.d Važeći planovi


Tekstualni dio:
-
Opći dio
- Odredbe za provođenjePrilozi:
- Obrazloženje
- Pročišćene odredbe
- Kartografski prikaz namjena, MJ 1:5000
- Zaključci o utvrđivanju konačnog prijedloga plana

Untitled

Archive