Nastavak 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. 06. 2014.

Nastavak 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. 06. 2014.

 

KLASA: 023-01/14-01/21

URBROJ: 2181/01-02-01-14-37

Split, 17. lipnja  2014. godine

 

  VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

s v i m a -      

 

 

            Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' broj 17/09, 18/13, 39/13 46/13 – pročišćeni tekst), sazivam za

 

23. lipnja (ponedjeljak) 2014. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

NASTAVAK 12. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Na 12. sjednici Gradskoga vijeća održanoj 11. lipnja  nisu odrađene slijedeće točke

 

d n e v n o g a   r e d a:

 

45.  Prijedlog rješenja za razrješenje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

46.  Prijedlog rješenja za imenovanje v.d. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

47.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

48.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split

49.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Socijalnog vijeća Grada Splita

50.  Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

51.  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split

52.  Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split

53.  Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split

54.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međunarodnu suradnju

55.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za urbanizam

56.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika i člana Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita

57.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za statut, poslovnik i propise

58.  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika i člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.