Nastavak 20. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. travnja 2019.

Nastavak 20. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 16. travnja 2019.

NAPOMENA: Obavijest o nastavku 20. sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

 


 

 

KLASA: 023-01/19-01/07
URBROJ: 2181/01-09-01/5-19-12
Split, 9. travnja 2019. godine

 

 

 

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

- S V I M A-

           

 

PREDMET: Obavijest o nastavku 20. sjednice Gradskoga vijeća


Poštovane vijećnice i vijećnici,
Obavještavam Vas da će se nastavak 20. sjednice  Gradskoga vijeća „ Tematska rasprava o suzbijanju potkornjaka na Marjanu“ održati 16. travnja (utorak) 2019. godine sa početkom u 12, 00 sati.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća


Igor Stanišić
 


Na nastavak tematske sjednicu, pozivaju se:

1. dr. sc. Milan Pernek, predstojnik Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Hrvatskog šumarskog instituta
2. doc.dr.sc. Ivica Tikvić, Zavod za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan
4. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, predsjednik Upravnog vijeća JUPŠ Marjan
5. Nenad Ružić, koordinator na lokaciji Park šume Marjan.
6. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
7. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
8. Ivan Ljubić, predstavnik JUPŠ Marjan
9. Ivana Viđak Bjedov, predstavnica Grada Splita
10. Marjana Ćosić, predstavnica Grada Splita
11. Joško Kalilić, volonter i aktivist, Split
12. Gabrijela Medunić Orlić, Udruga Sunce, Split
13. Leopold Botteri, Naš Marjan
14. Srđan Marinić, Društvo Marjan

 

 

 

Napomena:
Nakon završetka 20. sjednice biti će održana redovna 21. sjednica Gradskoga vijeća.

 


DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku, ovdje
2. Arhivi, ovdje