Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

Nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. 1. 2015. - tematska rasprava o "Turističkoj palači" u Splitu

Nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. 1. 2015. - tematska rasprava o "Turističkoj palači" u Splitu


KLASA: 023-01/14-01/42
URBROJ: 2181/01-02-15-7
Split, 12. siječnja 2015. godine

 
VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 
S V I M A

 
   
PREDMET:    Obavijest o održavanju nastavka 23. sjednice
                        Gradskoga vijeća Grada Splita 
    
  
            Obavještavam Vas da će se nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća (tematska rasprava o „Turističkoj palači“ u Splitu) koja je prekinuta 23. prosinca 2014. godine, održati 19. siječnja (ponedjeljak) 2015. godine, s početkom u 14 sati, u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/III u Splitu.
 

 
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća 
  
mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur., v.r. 

  
 
Dostaviti: Gradonačelniku, ovdje

Untitled

Archive