Nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 23.12.2014

Nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 23.12.2014

KLASA: 023-01/14-01/42
URBROJ: 2181/01-02-14-2
Split, 22. prosinca 2014. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M APredmet:

Obavijest o održavanju nastavka 23. Sjednice
 
           
Obavještavam Vas da će se 23. sjednica koja je prekinuta 19. prosinca 2014. godine održati sutra, 23. prosinca (utorak) 2014. godine s početkom u 14.00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/III u Split. 
  
 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur. , v.r.