Nastavak 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 03.12.2013.

Nastavak 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 03.12.2013.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

     Splitsko-dalmatinska županija

     GRAD SPLIT

            GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/13-01/35

URBROJ: 2181/01-02-01-13-10

Split,  26. studenoga 2013. godine

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

   S V I M A

 

PREDMET: Obavijest o nastavku 7. sjednice Gradskoga vijeća

 

            Nastavak 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita sazvane za 25. studenoga  (ponedjeljak) 2013. godine u 9,00 sati koja je prekinuta zbog nedostatka potrebnog broja nazočnih vijećnika održat će se

 

3. prosinca (utorak) 2013. godine u 9,00 sati

 

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

7. sjednica Gradskoga vijeća nastavlja sa slijedećim točkama dnevnoga reda:

 

1. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu 

2. Prijedlog rješenja  o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Splita

3. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta

4. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu

5. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Galerije umjetnina u Splitu

6. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića

8. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split

9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split

10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

11. Prijedlog odluke o naknadi članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita

 

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

 

 

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur. v.r.

 

Dostaviti:

Gradonačelniku, ovdje