Djeca i mladi

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na sufinanciranje troškova prehrane

Pravo na sufinanciranje u visini od 450,00 kuna mjesečno troškova prehrane u cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:

- dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN, 
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 70% i većim, 
- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvijet prihoda uvećan za 100 %
- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak, 
- dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni, 
- dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi 
  
Pravo na sufinanciranu prehranu djece u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu. 
  
Zahtjev (obrazac broj 6) s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu: 
- dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita. 
  
Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove. 

NAPOMENA: Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna tekuće školske godine omogućavaju ostvarenje prava od početka školske godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

NAPOMENA ZA SAMOHRANE RODITELJE: Uvjet prihoda uvećan za 100% ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
Dvočlana obitelj                       5.800,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana       +1.400,00 kuna