Detalj oglasa

Hidden script for title transfer
Prijave na natječaj traju od 15.2.2024.

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu SRC Brda

Napomena:
1) Svaki natjecatelj MORA najprije svoju prijavu odraditi u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave RH gdje predaje natječajnu prijavu I popunjava ESPD obrazac kao preliminarni dokaz sposobnosti koji Naručitelj traži od njega
2) Fizički   i dalje dostavljaju tražene omotnice i rad (makete, nacrti I slično…)
3) Ukoliko rad dođe fizički, a prijava nije došla kroz EOJN takav rad se mora isključiti
4) Cjelokupna komunikacija Naručitelja I natjecatelja se odvija putem EOJN RH

Poveznica na EOJN