Nacrt prijedloga izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup javnih površina

Nacrt prijedloga izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.