Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Plan korištenja površine javne namjene unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, zona zaštite A

Plan korištenja JP 01

Plan korištenja JP 02

Plan korištenja JP 03

Obrazac za javno savjetovanje

Napomena:
Zbog veće transparetnosti sve pristigle primjedbe i mišljenja će se kao dopuna materijala uz izvješće o provedenom javnom savjetovanju objaviti naknadno. Razlog tome je iznimno velika količina materijala koja je trenutno u fazi skeniranja i obrade.