Nacrt prijedloga Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita

Nacrt prijedloga Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita


Obrazac


Napomena:
Zbog veće transparetnosti sve pristigle primjedbe i mišljenja će se kao dopuna materijala uz izvješće o provedenom javnom savjetovanju objaviti naknadno. Razlog tome je iznimno velika količina materijala koja je trenutno u fazi skeniranja i obrade.