Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

FEEDSCHOOLS - Financing Environment and Energy Efficiency Development in Schools

Cilj projekta je razvoj tehničkih i financijskih rješenja za provođenje aktivnosti renovacije mediteranskih škola i svođenje istih na razinu gotovo nulte potrošnje energije. Aktivnosti Grada Splita uključuju izradu energetskih pregleda zgrada 8 izabranih osnovnih škola grada Splita (OŠ Dobri, OŠ Pojišan, OŠ Meje, OŠ Split 3, OŠ Spinut, OŠ Brda, OŠ Ravne Njive, OŠ Žrnovnica); izradu preliminarnih planova obnove reprezentativnih školskih objekata; izračun emisija ugljičnog dioksida nakon energetske obnove zgrada i razvoj modela energetskih usluga i sheme financiranja.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FEEDSCHOOLS.html